Opći uvjeti

UVJETI PRODAJE PUTEM INTERNET TRGOVINE PERNATAL

 1. OPĆE ODREDBE UVJETA PRODAJE
 2. Nositelj svih prava na internet stranici PerNatal.hr je trgovačko društvo Teneritas momenti d.o.o.. Teneritas momenti putem navedene stranice pruža uslugu prodaje putem svoje web trgovine – PerNatal. Korištenjem usluga PerNatal-a, na PerNatal.hr domeni, smatra se da su kupci u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje, te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koje se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem web trgovine PerNatal te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i PerNatal-a.

  Pružatelj usluge internet prodaje putem web trgovine PerNatal je Teneritas momenti d.o.o., Vodenica 6, 10000 Zagreb, OIB: 26735686387.

  Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju s ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim svojim pravima i obvezama.

  Teneritas momenti pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj internet stranici.

  Teneritas momenti pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja, kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio web trgovine PerNatal, u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

  Teneritas momenti pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge web trgovine PerNatal u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

  Korištenje usluga web trgovine PerNatal odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje PerNatal-a od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Teneritas momenti ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

  Korištenja stranice i usluga web trgovine Pernatal.hr osobno je pravo korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Korisnik je upoznat s činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluge, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke Teneritas momenti d.o.o. te prihvaća da tvrtka Teneritas momenti d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Korisnik se slaže i prihvaća da pristup internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

  Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost.

  PerNatal se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na PerNatal.hr. PerNatal zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.

  PerNatal ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvodu. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su različitosti stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

  Jezik komunikacije na Pernatal.hr je hrvatski književni jezik.

 3. UVJETI PRODAJE
  1. Sklapanje i raskid ugovora o prodaji
  2. Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Teneritas momenti d.o.o. za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Teneritas momenti d.o.o, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

   Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem web trgovine PerNatal uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te interneta.

   Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Teneritas momenti d.o.o. na jedan od slijedećih načina:

   • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik PerNatal-a,
   • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik PerNatal-a,
   • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem telefonske linije 091 5456572.

   U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

   Prilikom registracije, ukoliko se želite registrirati putem Facebook računa te želite komentirati i aktivno sudjelovati na našem Facebook profilu, PerNatal će koristiti vaše puno ime tj. vaš Facebook račun.

   Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

   Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Teneritas momenti d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

   Registracijom (koja uključuje plaćanje usluge) smatra se da je sklopljen Ugovor između Teneritas momenti d.o.o. i korisnika kao kupca.

   Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.

   Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

   Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

   • ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,
   • ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, a bila je otpečaćena nakon dostave,
   • ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,
   • ako je predmet Ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke te
   • ako je predmet Ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije.

   Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Teneritas momenti d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na PerNatal.hr, Teneritas momenti d.o.o., Vodenica 6, 10000 Zagreb) ili elektroničkom poštom na reklamacije@pernatal.hr , u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

   Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na https://pernatal.hr/opci-uvjeti korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Teneritas momenti d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

   Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

   Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Teneritas momenti d.o.o., odnosno PerNatal zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat sredstava bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Teneritas momenti d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu je roba vraćena ili nakon što mu je dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

   Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Teneritas momenti d.o.o. (PerNatal.hr), Vodenica 6, 10000 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Teneritas momenti d.o.o., odnosno PerNatal-u, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik snosi sam. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona 091 5456572 ili se javi na info@pernatal.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

   Korisnik je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju korisnik će biti obaviješten.

   Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti Teneritas momenti d.o.o. iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Teneritas momenti d.o.o. o jednostranom raskidu Ugovora.

   Link za preuzimanje OBRAZCA za jednostrani raskid ugovora

   Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronći na ovom linku: Zakon o zaštiti potrošača

  3. Uvjeti i postupak kupnje
  4. Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.

   PerNatal.hr će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju. Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl. Nakon proteka roka akcijske prodaje, PerNatal.hr neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

   Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a i trošak dostave, vidljivi su u košarici prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se kupcu putem elektroničke pošte na adresu elektroničke pošte navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe.

   Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK).

   U sve cijene je uračunat PDV.

   Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: info@pernatal.hr ili na telefonski broj 091 5456 572 kako bi naša služba za korisnike provjerila je li narudžba zaprimljena. Ukoliko niste sigurni kako izvršiti kupnju, slobodno nas nazovite na broj 091 5456 572 i pomoći ćemo vam dovršiti kupovinu.

  5. Dostava i uvjeti dostave
   • trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda i izdaje vam se račun na kojem se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave
   • trošak dostave bit će iskazan u košarici uz cijenu proizvoda
   • trošak dostave na području Republike Hrvatske za dostavu na kućnu adresu je fiksan i iznosi 29,90 kn bez obzira na težinu, volumen ili adresu kupca ili 24,90 kn za isporuku u poštanskom uredu
   • za iznos narudžbe iznad 750,00 kn trošak dostave u cijelosti snosi PerNatal
   • rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske je 3 radna dana od dana zaključene narudžbe, izuzev proizvoda s posebnom napomenom
   • rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na hrvatske otoke je do 7 radnih dana
   • u slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za korisnike

  6. Reklamacije i prigovori
  7. Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporuka je da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti PerNatal-u, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte te usmeno putem telefona:

   • na broj telefona: 091 5456 572,
   • na e-mail adresu: reklamacije@pernatal.hr,
   • na adresu: PerNatal, Vodenica 6, 10 000 Zagreb.

   PerNatal će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

   U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se zamjena proizvoda ili raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. PerNatal vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije u rokovima određenim Zakonom o obveznim odnosima, cjelokupan trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi PerNatal.

   U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. Ukoliko je do reklamacije i posljedičnog vještačenja došlo prije isteka roka od 6 mjeseci od dana predaje proizvoda kupcu, trošak vještačenja, neovisno o ishodu, snosi PerNatal u cijelosti. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene i vještačenja proizvoda snosi PerNatal, a u slučaju neopravdane reklamacije upućene nakon isteka roka od 6 mjeseci od dana predaje proizvoda Kupcu, trošak vještačenja po istoj reklamaciji će snositi kupac.

  8. Jamstvo za ispravnost prodanih proizvoda i servis
  9. Proizvodi za koje dajemo jamstvo u skladu sa zakonom i jamstvom određenim od strane proizvođača imaju jamstveni list. Pravo na korištenja jamstva ostvaruje se uz predočenje računa i jamstvenog lista. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja jamstva. Uz opis proizvoda nalazi se podatak na koji period je osigurano jamstvo za određeni proizvod.

   U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, kupac može, ako proizvod nije ispravan zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi, ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu.

   Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu.

  10. Način i postupak plaćanja
  11. Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

   1. Plaćanje kreditnom ili debitnom karticom.
   2. Naručeni proizvodi mogu se platiti online jednom od ovih kreditnih kartica: American Express, MasterCard, Diners, Visa ili Maestro.

   3. Plaćanje općom uplatnicom.
   4. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Uz potvrdu narudžbe, PerNatal prosljeđuje e-mailom sve podatke potrebne za plaćanje općom uplatnicom. Sve podatke je potrebno točno upisati na opću uplatnicu i izvršiti uplatu u roku.

   5. Plaćanje internet bankarstvom.
   6. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Uz potvrdu narudžbe, PerNatal prosljeđuje e-mailom sve podatke potrebne za izvršenje plaćanja.

   7. Plaćanje predračunom (samo za pravne osobe).
   8. Pravne osobe imaju mogućnost plaćanja predračunom. Uz potvrdu narudžbe, PerNatal prosljeđuje e-mailom predračun. Nakon primitka uplate u skladu s predračunom pokreće se postupak isporuke.

   9. Plaćanje gotovinom – pouzećem.
   10. Prilikom preuzimanja pošiljke dostavljaču se plaća cjelokupni iznos naznačen u računu uključujući i trošak dostave.

 4. ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI
 5. PerNatal se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika PerNatal-a te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. PerNatal može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi PerNatal-u.

  PerNatal će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih uslug. PerNatal prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način korištenja PerNatal-a bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

  PerNatal prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet ProtocolAddress) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. PerNatal će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja PerNatal-a od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke PerNatal će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

  PerNatal ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. PerNatal za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene od banaka, koja enkripcijom štiti vaše podatke.

 6. KOMUNIKACIJA PERNATAL-A S KORISNICIMA
 7. Registracijom i kupovinom dajete suglasnost da vas PerNatal u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obaviještavati o promjenama ili dodatnim sadržajima na stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.