Opći uvjeti

UVJETI PRODAJE PUTEM INTERNET TRGOVINE PERNATAL

 • OPĆE ODREDBE UVJETA PRODAJE

Nositelj svih prava na internet stranici PerNatal.hr je trgovačko društvo Teneritas momenti d.o.o.. Teneritas momenti putem navedene stranice pruža uslugu prodaje putem svoje web trgovine – PerNatal. Korištenjem usluga PerNatal-a, na PerNatal.hr domeni, smatra se da su kupci u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje, te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koje se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem web trgovine PerNatal te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i PerNatal-a.

Pružatelj usluge internet prodaje putem web trgovine PerNatal je Teneritas momenti d.o.o., Vodenica 6, 10000 Zagreb, OIB: 26735686387.

Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju s ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim svojim pravima i obvezama.

Teneritas momenti pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj internet stranici.

Teneritas momenti pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja, kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio web trgovine PerNatal, u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Teneritas momenti pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge web trgovine PerNatal u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

Korištenje usluga web trgovine PerNatal odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje PerNatal-a od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Teneritas momenti ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Korištenja stranice i usluga web trgovine Pernatal.hr osobno je pravo korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Korisnik je upoznat s činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluge, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke Teneritas momenti d.o.o. te prihvaća da tvrtka Teneritas momenti d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Korisnik se slaže i prihvaća da pristup internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost.

PerNatal se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na PerNatal.hr. PerNatal zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.

PerNatal ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvodu. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su različitosti stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

Jezik komunikacije na Pernatal.hr je hrvatski književni jezik.

 • UVJETI PRODAJE

 

 • Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

 

 

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Teneritas momenti d.o.o. za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Teneritas momenti d.o.o, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem web trgovine PerNatal uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Teneritas momenti d.o.o. na jedan od slijedećih načina:

    • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik PerNatal-a,
    • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik PerNatal-a,
    • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem telefonske linije 091 5456572.

U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

Prilikom registracije, ukoliko se želite registrirati putem Facebook računa te želite komentirati i aktivno sudjelovati na našem Facebook profilu, PerNatal će koristiti vaše puno ime tj. vaš Facebook račun.

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Teneritas momenti d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

Registracijom (koja uključuje plaćanje usluge) smatra se da je sklopljen Ugovor između Teneritas momenti d.o.o. i korisnika kao kupca.

Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.

Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

    • ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,
    • ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, a bila je otpečaćena nakon dostave,
    • ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,
    • ako je predmet Ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke te
    • ako je predmet Ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Teneritas momenti d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na PerNatal.hr, Teneritas momenti d.o.o., Vodenica 6, 10000 Zagreb) ili elektroničkom poštom na reklamacije@pernatal.hr , u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na https://pernatal.hr/opci-uvjeti korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Teneritas momenti d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, bez troškova isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Teneritas momenti d.o.o., odnosno PerNatal zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat sredstava bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Teneritas momenti d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu je roba vraćena ili nakon što mu je dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Teneritas momenti d.o.o. (PerNatal.hr), Vodenica 6, 10000 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Teneritas momenti d.o.o., odnosno PerNatal-u, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik snosi sam. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona 091 5456572 ili se javi na info@pernatal.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Korisnik je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju korisnik će biti obaviješten.

Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti Teneritas momenti d.o.o. iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Teneritas momenti d.o.o. o jednostranom raskidu Ugovora.

Link za preuzimanje OBRAZCA za jednostrani raskid ugovora

Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronći na ovom linku: Zakon o zaštiti potrošača

 

   1. Uvjeti i postupak kupnje

 

Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.

PerNatal.hr će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju. Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl. Nakon proteka roka akcijske prodaje, PerNatal.hr neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a i trošak dostave, vidljivi su u košarici prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se kupcu putem elektroničke pošte na adresu elektroničke pošte navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe.

Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK).

U sve cijene je uračunat PDV.

Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: info@pernatal.hr ili na telefonski broj 091 5456 572 kako bi naša služba za korisnike provjerila je li narudžba zaprimljena. Ukoliko niste sigurni kako izvršiti kupnju, slobodno nas nazovite na broj 091 5456 572 i pomoći ćemo vam dovršiti kupovinu.

 

   1. Dostava i uvjeti dostave

 

    • trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda i izdaje vam se račun na kojem se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave
    • trošak dostave bit će iskazan u košarici uz cijenu proizvoda
    • trošak dostave na području Republike Hrvatske za dostavu na kućnu adresu je fiksan i iznosi 29,90 kn bez obzira na težinu, volumen ili adresu kupca ili 24,90 kn za isporuku u poštanskom uredu
    • za iznos narudžbe iznad 750,00 kn trošak dostave u cijelosti snosi PerNatal
    • rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske je 3 radna dana od dana zaključene narudžbe, izuzev proizvoda s posebnom napomenom
    • rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na hrvatske otoke je do 7 radnih dana
    • u slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za korisnike

 

   1. Reklamacije i prigovori

 

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporuka je da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti PerNatal-u, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte te usmeno putem telefona:

 • na broj telefona: 091 5456 572,
 • na e-mail adresu: reklamacije@pernatal.hr,
 • na adresu: PerNatal, Vodenica 6, 10 000 Zagreb.

PerNatal će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se zamjena proizvoda ili raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. PerNatal vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije u rokovima određenim Zakonom o obveznim odnosima, cjelokupan trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi PerNatal.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. Ukoliko je do reklamacije i posljedičnog vještačenja došlo prije isteka roka od 6 mjeseci od dana predaje proizvoda kupcu, trošak vještačenja, neovisno o ishodu, snosi PerNatal u cijelosti. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene i vještačenja proizvoda snosi PerNatal, a u slučaju neopravdane reklamacije upućene nakon isteka roka od 6 mjeseci od dana predaje proizvoda Kupcu, trošak vještačenja po istoj reklamaciji će snositi kupac.

 

 

 • Jamstvo za ispravnost prodanih proizvoda i servis

 

 

Proizvodi za koje dajemo jamstvo u skladu sa zakonom i jamstvom određenim od strane proizvođača imaju jamstveni list. Pravo na korištenja jamstva ostvaruje se uz predočenje računa i jamstvenog lista. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja jamstva. Uz opis proizvoda nalazi se podatak na koji period je osigurano jamstvo za određeni proizvod.

U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, kupac može, ako proizvod nije ispravan zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi, ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu.

Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu.

 

 

 • Način i postupak plaćanja

 

 

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

  1. Plaćanje kreditnom ili debitnom karticom.

Naručeni proizvodi mogu se platiti online jednom od ovih kreditnih kartica: MasterCard, Diners, Visa ili Maestro.

  1. Plaćanje općom uplatnicom.

Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Uz potvrdu narudžbe, PerNatal prosljeđuje e-mailom sve podatke potrebne za plaćanje općom uplatnicom. Sve podatke je potrebno točno upisati na opću uplatnicu i izvršiti uplatu u roku.

  1. Plaćanje internet bankarstvom.

Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Uz potvrdu narudžbe, PerNatal prosljeđuje e-mailom sve podatke potrebne za izvršenje plaćanja.

  1. Plaćanje predračunom (samo za pravne osobe).

Pravne osobe imaju mogućnost plaćanja predračunom. Uz potvrdu narudžbe, PerNatal prosljeđuje e-mailom predračun. Nakon primitka uplate u skladu s predračunom pokreće se postupak isporuke.

  1. Plaćanje gotovinom – pouzećem.

Prilikom preuzimanja pošiljke dostavljaču se plaća cjelokupni iznos naznačen u računu uključujući i trošak dostave.

 • IZJAVA O PRIVATNOSTI

Ova pravila o privatnosti određuju i reguliraju kako PerNatal koristi te štiti sve informacije koje dajete PerNatal-u kada koristite ovu web stranicu. PerNatal garantira zaštitu vaše privatnosti.

Teneritas momenti d.o.o. kao pružatelj usluga web stranice pernatal.hr pridržava se zakonskih propisa s ciljem zaštite privatnosti korisnika. Posluje u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti osobnih podataka, posebno u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka (Uredba EU 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27.04.2016.g.) te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. U nastavku Vas informiramo koje osobne podatke prikupljamo, u koje svrhe ih koristimo te kako te postupke možete nadzirati i ostvarivati svoja prava.

Upućuju se korisnici da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje informacije Teneritas momenti d.o.o. (PerNatal.hr) prikuplja i kako ih koristi.

Izjava o privatnosti sastavni je dio Općih uvjeta poslovanja PerNatal-a.

Kada navedete određene podatke po kojima vas je moguće identificirati prilikom korištenja ove web stranice, onda možete biti sigurni da će se ti podaci koristiti samo u skladu s ovom izjavom o privatnosti. PerNatal može mijenjati ovu izjavu te će u tom slučaju ažurirati ovu stranicu. Trebali biste provjeriti ovu stranicu s vremena na vrijeme kako biste se osigurali da ste suglasni sa svim promjenama.

Voditelj i/ili izvršitelj obrade osobnih podataka

Teneritas momenti d.o.o.
Vodenica 6
10000 Zagreb,Republika Hrvatska
OIB: 26735686387
www.pernatal.hr
e-mail:
info@pernatal.hr
Odgovorna osoba: Zoran Borošak, Vodenica 6, Zagreb

Svrhe i pravna osnova obrade osobnih podataka

Teneritas momenti d.o.o. (PerNatal.hr) osobne podatke prikuplja neposredno od Vas u svrhu izrade narudžbi, kao i prilikom radnji koje prethode tome (ponude, upiti, zahtjevi u okviru narudžbe proizvoda ili usluga, slanja upita ili zahtjeva vezanih uz naše proizvode ili usluge), ili na temelju druge zakonite osnove.
Osobne podatke upotrebljavamo samo za utvrđene svrhe te ih ne prosljeđujemo i ne koristimo u nepredviđene ili neočekivane svrhe.
Osobne podatke prikupljamo i kada nam ih Vi sami stavite na raspolaganje npr. slanjem elektroničke pošte, te u sličnim situacijama u kojim ste odabrali dostaviti nam podatke.
Kada želite napraviti narudžbu na našoj stranici www.pernatal.hr, postavite zahtjev za ponudom ili zatražite naše usluge.
Obrađujemo Vaše osobne podatke kako bismo Vam pružili uslugu ili omogućili korištenje naših proizvoda ili usluga u skladu s Vašim zahtjevom ili kako bismo odgovorili na Vaš zahtjev. Prilikom postavljanja Vašeg zahtjeva za usluge ili proizvode ili prilikom ulaska u ugovorni odnos s Teneritas momenti d.o.o. (PerNatal.hr) biti ćete upoznati s vrstom i količinom podataka koje ste nam obvezni pružiti u svrhu ispunjenja Vašeg zahtjeva odnosno sklapanja i izvršenja ugovora. Ne prikupljamo i ne obrađujemo podatke koji ne služe izvršenju tražene usluge.
Osobni podaci koje prikupljamo u svrhe iz ove točke mogu uključivati: ime i prezime, OIB, adresu, telefon, e-mail adresu.
Teneritas momenti d.o.o. (PerNatal.hr) može od Vas zatražiti i privolu za obradu Vaših podataka u jednu ili više posebnih svrha koje nisu po svojoj krajnjoj namjeni uvjet za izvršenje ugovora niti zakonska obveza Teneritas momeneti d.o.o. ili nisu nužne za realizaciju narudžbe ili nije u vašem legitimnom interesu (npr. u svrhu marketinških aktivnosti, nuđenja novih proizvoda i usluga i sl.). Niste dužni dati privolu za takvu obradu, ali ste je slobodni dati, te je možete u svako vrijeme povući ako ste je dali. Zahtjev za privolu biti će Vam predočen na način da ga se može jasno razlučiti od drugih pitanja, u razumljivom i lako dostupnom obliku uz uporabu jasnog i jednostavnog jezika.
Teneritas momenti d.o.o. kao pravna osoba podliježe pravnim i zakonskim obvezama, u kojima može biti propisana i obveza obrade podataka u svrhu ispunjenja zakonskih i pravnih obveza. Teneritas momenti d.o.o. u tom slučaju obradu Vaših podataka obavlja temeljem tih pravnih i zakonskih propisa.
Naši informatički sustavi su tehničkim i organizacijskim mjerama zaštićeni od neovlaštenog pristupa, izmjene ili širenja Vaših podataka, kao i od gubljenja ili brisanja.

Primatelji osobnih podataka

Podatke koje smo prikupili od Vas i o Vama ostaju u našim bazama. Vaši podaci se mogu dostaviti trećim stranama u slijedećim slučajevima:
1) kada je to naša obaveza prema zakonu ili kao odgovor na pravni postupak odnosno na zahtjev nadležnih institucija za provedbu zakona u vezi s prekršajnim, kaznenim ili sudskim postupcima;
2) radi zaštite naših prava, privatnosti, sigurnosti ili imovine i javnosti;
3) za administrativnu ili tehničku podršku (npr. našim izvršiteljima računovodstvenih poslova) ili pak za druge poslovne svrhe radi olakšavanja transakcija s vama;
4) za analizu naših podataka, provođenje mobilnih analitičkih usluga ili održavanje i poboljšanje naših usluga (podložno ugovorima o povjerljivosti, ako je prikladno);
5) radi traženja odgovarajućih pravnih lijekova i ograničavanja štete koja nam može biti nanesena;
6) radi provođenja uvjeta bilo kojeg ugovora ili poslovnog odnosa s Vama;
7) u drugim slučajevima, uz vaš pristanak.

Osobni podaci mogu se prenijeti drugom pravnom subjektu u slučaju prijenosa, promjene vlasništva, reorganizacije ili spajanja društva ili dijela društva Teneritas momenti d.o.o. ili njezine imovine drugom društvu.

Vaše osobne podatke možemo otkriti trećim stranama, davateljima usluga ili podizvršiteljima usluga. Ti se davatelji usluga mogu nalaziti u zemlji koja se razlikuje od vaše matične zemlje, kao što su Sjedinjene Američke Države ili zemlja članica Europske unije. Ti davatelji usluga ugovorno su obvezani čuvati povjerljivost i sigurnost vaših podataka.
U slučajevima dijeljenja podatka s trećim stranama Teneritas momenti d.o.o. će tim stranama zabraniti korištenje Vaših osobnih podataka u drugu svrhu osim ugovorene te će obvezati poslovnog partnera na čuvanje povjerljivosti osobnih podataka.

Razdoblje pohrane osobnih podataka

Razdoblje čuvanja i pohrane Vaših podataka ovisi o vrsti/kategoriji podataka, svrsi za koju su isti dani odnosno prikupljeni i zakonima ili pravnim obvezama kojima podliježe Teneritas momenti d.o.o.. Osobne podatke čuvamo toliko dugo koliko je propisano zakonom ili onoliko koliko je potrebno da se tražena usluga pruži ili da se usluga ili svrha za koju ste dali privolu izvrši, osim ako zakon ne propisuje drugačije (npr. u vezi sa sudskim postupkom koji je u tijeku).
Podaci koji se odnose na zakonske i pravne obveze Teneritas momenti d.o.o. pohranjuju se za razdoblje koje je propisano odnosnim zakonima – npr. obveza i rok čuvanja računa i knjigovodstvenih isprava (na kojima se nalaze i Vaši podaci) propisana je Zakonom o računovodstvu.
Podaci za koje zakonima ili drugim propisima nije propisan rok pohrane, pohranjuju se za razumno razdoblje imajući u vidu kategoriju podataka i svrhu u koju su isti prikupljeni. Podaci prikupljeni u određenu svrhu koristit će se samo u tu svrhu te nakon isteka razumnog vremenskog razdoblja i nakon što se ta svrha ispuni više neće biti aktivno pohranjeni. Anonimizirani podaci mogu se koristiti u statističke i marketinške svrhe, svrhe arhiviranja i ostale analitičke svrhe. Prilikom davanja ovih podataka bit ćete upoznati s rokom pohrane odnosno kriterijima po kojima se određuje rok pohrane tih podataka.

Prava korisnika

U odnosu na obradu Vaših osobnih podataka, osiguravamo Vam slijedeća prava:
1) pravo na pristup osobnim podacima
2) pravo na ispravak ili dopunu podataka
3) pravo na brisanje (zaborav)
4) pravo na ograničavanje obrade
5) pravo na ulaganje prigovora u vezi obrade osobnih podataka6
6) pravo na prenosivost podataka
Zahtjev za ostvarivanje svojih prava iz prethodne točke možete postaviti putem e-mail adrese info@pernatal.hr. Vaše zahtjeve i upite obradit ćemo bez nepotrebnog odgađanja i u skladu sa zakonskim obvezama te ćemo Vas informirati o mjerama koje smo poduzeli.

Radi ostvarenja i zaštite svojih prava, korisnik ima pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka na adresi Martićeva ulica 14, Zagreb.

Korištenje Internet stranica

Našu Internet stranicu www.pernatal.hr možete pregledavati i koristiti anonimno jer se tom prilikom ne prikupljaju podaci koji bi omogućili Vašu identifikaciju kao pojedinca, te niste obvezni pružiti nam Vaše osobne podatke kao uvjet korištenja stranice.
Prilikom korištenja naše Internet stranice mogu se pohraniti podaci iz različitih sigurnosnih razloga. Takvi podaci mogu uključivati naziv vašeg davatelja internetskih usluga, Internet stranicu preko koje ste se povezali na našu stranicu, internetske stranice koje ste posjetili s naše stranice te vašu IP adresu. Navedeni podaci mogu se koristiti u statističke svrhe, no istovremeno osiguravamo anonimizaciju svakog korisnika pa se ta osoba ne može identificirati.
Upisom osobnih podataka na za to predviđena polja na Internet stranicama potvrđujete da ste svoje osobne podatke dobrovoljno stavili na raspolaganje te da dozvoljavate da se isti koriste u svrhu u koju su podaci dani.

Na ovim web stranicama mogu se sakupljati sljedeći podaci:

 • ime i prezime
 • kontakt informacije, uključujući e-mail adresu
 • demografski podaci, podaci o navikama i interesima te ostale nama relevantne podaci
 • drugi podaci relevantni za istraživanje i analizu tržišta, kupaca i/ili ponude

Zašto su nam potrebne navedene informacije:

Sakupljamo i analiziramo ove informacije kako bismo što bolje razumjeli vaše potrebe te vam pružili bolju uslugu, a iz sljedećih razloga:

 • internih vođenja evidencija
 • kako bismo poboljšali svoje proizvode i usluge
 • kako bismo vam povremeno slali promotivne e-mail poruke o novim proizvodima, posebnim ponudama ili neke druge informacije za koje mislimo da bi vam mogle biti zanimljive
 • povremeno možemo koristiti vaše podatke kako bi vas kontaktirali u svrhu istraživanja tržišta i to e-mailom, telefonom, faxom ili poštom.

Koristimo vaše informacije kako bi prilagodili ovu web stranicu vašim interesima i potrebama.

Osobne podatke će PerNatal koristiti za slanje i distribuciju administrativnih i promocijskih e-mail poruka, analizu podataka, obradu plaćanja kreditnim karticama. PerNatal može podijeliti osobne podatke korisnika s pružateljima usluga distribucije robe za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte.

Korisnik ima mogućnost pristupa i promjene osobnih podataka koje pruži PerNatal-u. Korisnik može promijeniti bilo koji od svojih osobnih podataka slanjem e-mail poruke na info@pernatal.hr U toj e-mail poruci korisnik treba navesti svoje ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti.

Kao uvjet kupnje PerNatal proizvoda i usluga, PerNatal traži dozvolu korisnika za slanje administrativne i promocijske e-mail poruke. Ukoliko korisnik ne želi više primati e-mail poruke u bilo kojem trenutku nakon registriranja može odabrati opciju otkazivanja primanja e-mail poruka slanjem e-mail poruke na info@pernatal.hr ili odabirom opcije otkazivanja newslettera koja se nalazi u svakoj newsletter poruci.

Sigurnost

Zaštitu podataka Teneritas momenti d.o.o. uzima ozbiljno i poduzete su razne mjere opreza kako bi zaštitili osobne podatke. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, Teneritas momenti d.o.o. provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka.
PerNatal preporuča korisnicima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun PerNatal-a. Preporučamo da prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirate velika i mala slova te brojeve te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

Vodimo računa o tome da su vaši podaci sigurni. Kako bi spriječili neovlašteni pristup ili otkrivanje vaših podataka, osigurali smo odgovarajuće fizičke, elektronske i menadžerske procedure za zaštitu i osiguravanje podataka koje prikupljamo putem cookie-a (kolačića).

O politici kolačića

Ova Politika kolačića objašnjavaju što su kolačići i kako ih koristimo. Molimo vas pročitajte ovo pravilo da biste shvatili što su kolačići, kako ih koristimo, vrste kolačića koje koristimo, tj. podatke koje prikupljamo pomoću kolačića, kako se te informacije koriste i kako kontrolirati postavke kolačića. Za dodatne informacije o tome kako koristimo, pohranjujemo i čuvamo vaše osobne podatke, pogledajte našu Izjavu o privatnosti.

Možete u bilo kojem trenutku promijeniti ili povući svoj pristanak iz Izjave o kolačićima na našoj web stranici.

Saznajte više o tome tko smo, kako nas možete kontaktirati i kako obrađujemo osobne podatke u našoj Izjavi o privatnosti.

Vaš pristanak odnosi se na sljedeće domene: pernatal.hr

Što je kolačić (eng.cookie)?

Cookie – “kolačić” je skup informacija spremljenih na vaše računalo,mobilni uređaj, tablet od strane web stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Ponovnim posjetom iste web stranice internet preglednik (npr. Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera, Safari) čita kolačiće koji pripadaju toj stranici. Sve to omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene vašim potrebama.

Kako bi većina web stranica radila pravilno, web stranica mora na vaše računalo spremiti malenu količinu informacija (kolačiće). Važno je naglasiti da internetska stranica ne može pristupiti drugim datotekama na vašem računalu ili dobiti pristup informacijama koje sami niste ranije dali. Ovo je uobičajena praksa koju koristi preko 90% internetskih stranica. Prema regulacijama Europske unije od 25.03.2011. obavezni smo prije spremanja „cookie-a“ zatražiti vaš pristanak. (regulacijama Europske unije).

Korištenjem web stranice pristajete na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati web stranicu, no neke njezine mogućnosti vam neće biti dostupne.

Kako onemogućiti kolačiće?

Svaki korisnik sam odlučuje da li želi dopustiti pohranjivanje kolačića na svoje računalo. Isključivanjem kolačića odlučujete da li hoćete dopustiti pohranjivanje kolačića na vašem računalu. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Za informacije o postavkama kolačića, odaberite web-preglednik koji koristite Chrome, Firefox, Internet Explorer 9, Internet Explorer 7 i 8, Opera, Safari. Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na našim web stranicama.

Vrste kolačića

Privremeni kolačići (Session cookies) – pohranjuju se na računalu, te se automatski brišu nakon zatvaranja web-preglednika. Privremeni kolačići (Session cookie) pohranjuju se na računalu i uklanjaju se s računala po zatvaranju internet preglednika. Pomoću njih web stranice pohranjuju privremene podatke, poput stavki u košarici za kupnju i slično.

Trajni ili spremljeni kolačići (Persistent cookies) ostaju na računalu i nakon zatvaranja internet preglednika i obično imaju rok isteka. Pomoću njih web stranice pohranjuju podatke, kao što su korisničko ime i lozinka, tako se npr. ne trebate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenoj web stranici (npr. Facebook, Twitter) ukoliko ste omogućili opciju da se zapamte vaši podaci. Trajni kolačići ostat će na računalu danima, mjesecima, čak i godinama, dok ne isteknu, ili dok ih ručno ne izbrišete.

Kolačići prve strane (First-party cookies): dolaze s internet stranice koju gledate (npr. PerNatal.hr), a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića internet stranica pohranjuje podatke koje će ponovo koristiti prilikom vašeg sljedećeg posjeta.

Kolačići treće strane (Third-party cookies): dolaze s drugih web stranica, nisu postavljene od strane PerNatal.hr-a, koje se nalaze na internet stranici koje gledate (Facebook, Google analytics i adwords). Pomoću tih kolačića web stranice mogu pratiti korištenje stranice u marketinške svrhe (npr. Google AdSense), statistike posjećenosti web stranice (npr Google Analytics) i slično.

Nužni kolačići: Nužni kolačići čine stranicu upotrebljivom omogućavajući osnovne funkcije kao što su navigacija stranicom i pristup zaštićenim područjima. Web-stranica ne može ispravno funkcionirati bez ovih kolačića. Neki su kolačići ključni kako biste mogli doživjeti potpunu funkcionalnost naše web stranice. Omogućuju nam održavanje korisničkih sesija i sprječavanje bilo kakvih sigurnosnih prijetnji. Ne prikupljaju niti pohranjuju nikakve osobne podatke. Na primjer, ti kolačići omogućuju vam da se prijavite na svoj račun te dodate proizvode u svoju košaricu na siguran način.
(PHPSESSID, woocommerce_cart_hash, woocommerce_items_in_cart)

Statistički kolačići: Statistički kolačići anonimnim prikupljanjem i slanjem podataka pomažu vlasnicima stranice da shvate na koji način posjetitelji komuniciraju sa stranicom. Ovi kolačići pohranjuju informacije poput broja posjetitelja web stranice, broja jedinstvenih posjetitelja, koje su stranice posjećene, izvor posjete itd. Ovi nam podaci pomažu da razumijemo i analiziramo uspješnost web stranice i tamo gdje treba poboljšanje.
(_ga, _gid)

Marketinški kolačići: Marketinški kolačići koriste se za praćenje posjetitelja kroz web-stranice. Namjera je prikazivanje oglasa koji su relevantni određenom korisniku i potiču ga na sudjelovanje, što je bitno za izdavače i oglašivače trećih strana. Ovi kolačići koriste se za personaliziranje reklama koje vam prikazujemo kako bi vam bile zanimljive. Ovi kolačići također nam pomažu da pratimo učinkovitost svojih oglasnih kampanja.
(_fbp)

Informacije pohranjene u ovim kolačićima treći proizvođači oglasa mogu također koristiti za prikazivanje oglasa na ostalim web lokacijama u pregledniku.

Funkcionalni kolačići: Ovo su kolačići koji pomažu određenim nebitnim funkcionalnostima na našoj web stranici. Te funkcionalnosti uključuju ugradnju sadržaja poput videozapisa ili dijeljenje sadržaja na web mjestu na platformama društvenih medija.

Kolačići postavaka: Ovi kolačići pomažu vlasnicima stranice da pohrane vaše postavke i postavke pretraživanja poput preferencija jezika, tako da imate bolje i efikasnije iskustvo budućih posjeta web mjestu.

U nastavku su navedeni kolačići koji se koriste na web stranici PerNatal.hr:

Kolačić Tip Trajanje Opis
PHPSESSID sesija sesija Kolačić se koristi za održavanje informacija o posjeti stranica i omogućava osnovno funkcioniranje stranice.
woocommerce_cart_hash sesija sesija Kolačić se koristi za jedinstvenu identifikaciju korisnikove košarice za kupovinu.
woocommerce_items_in_cart sesija sesija Kolačić se koristi za pohranu podataka o proizvodima u korisnikovoj košarici.
_ga treće strane 2 godine Registrira jedinstveni id koji se koristi za izradu statističkih podataka o tome kako posjetitelj koristi webstranice.
_gid treće strane sesija Google Analytics kolačić za razlikovanje korisnika.
_fbp treće strane 2 godine Facebook koristi za isporuku oglasa kao što je ponuda u stvarnom vremenu od trećih oglašivača.

Da li PerNatal.hr koristi kolačiće?

Da, s primarnim ciljem omogućavanja boljeg korisničkog iskustva.

Trebate li dodatne informacija oko isključivanja kolačića?

Trenutno postoji nekoliko web stranica za isključivanje pohranjivanja cookies za različite servise. Više se možete informirati na sljedećim linkovima:

http://www.allaboutcookies.org/

http://www.youronlinechoices.eu/

Za više informacija o ovoj temi, slobodno nas kontaktirajte na 091 5456 572 ili na email info@pernatal.hr